Brf eller privat fastighets­bolag?

Upphandla tillsammans - spara tid, pengar och miljö


Nu kan du enkelt och kostnadsfritt göra gemensam sak med andra fastighetsägare som ligger geografiskt nära. När ni blir flera som vill genomföra samma sak, startar tjänsten Kvarteret Klimatspararna en upphandling som både pressar kostnaden och säkerställer kvaliteten. 

SKAPA KONTO

Utvecklingen av onlinetjänsten Kvarteret Klimatspararande görs i samverkan mellan Fastighetsägarna, Installatörsföretagen, Energieffektviseringsföretagen (EEF), Sustainable Innovation och RISE.  

Lägre energianvändning - lägre klimatpåverkan

All energieffektivisering reducerar klimatpåverkan - oavsett vilken energi du köper. Och oftast mer än du tror.

I dessa upphandlingar kommer vi ställa  långtgående miljö- och klimatkrav på både produkterna och tjänsterna (t ex på entreprenörernas fordon mm). 

Läs mer

Enkelt samt kvalité till lägre pris

Genom att vi genomför er upphandling och gör det samtidigt även för många andra fastighetsbolag och BRF i er närhet blir det enklare och billigare och bättre. Genom att vi ser till att allt genomförs med kvalitativa produkter som håller längst möjligt (LCC används), och blir rätt installerade,  minskar det även ert framtida underhåll.

Läs mer

Om Kvarteret Klimatspararna

Kvarteret Klimatspararna är en digital plattform där fastighetsägare enkelt kan införskaffa kunskap och delta i gemensamma upphandlingar som främjar energieffektiva lösningar.

Läs mer

Så fungerar det - 5 steg

Uppge era förbättringsbehov

Skapa ett konto för ert fastighetsbolag eller BRF, fyll sedan i en intresseanmälan för vilka klimatåtgärder ni vill genomföra.

Hitta andra med samma behov

Kvarteret Klimatspararna flaggar automatiskt när det finns tillräckligt med intresseanmälningar gällande samma åtgärd inom ert geografiska område.

Upphandla gemensamt

När det finns tillräckligt många intresseanmälningar startar en upphandling - utan att ni bundit er till deltagande. Upphandlingen genomförs av kvalificerade och vana upphandlare i samråd med experter i sakfrågan.

Få en kvalitetssäkrad leverantör

I nästa steget får alla som anmält intresse ta del av det vinnande budet, för att sedan ta ställning till att signera ett avtal. Den entreprenör som vinner upphandlingen kommer att göra det på krav som är tydligt avvägda vad gäller kvalitet, miljöprestanda, pris och med goda referenser från liknande projekt.

Uppföljning av entreprenaden

Efter genomförd entreprenad ombeds ni, via systemet, att göra en utvärdering av leverantören, vilken också kommer att få lämna sina synpunkter på genomförd entreprenad.