Brf eller privat fastighets­bolag?

Upphandla tillsammans - spara tid, pengar och miljö


Nu kan du enkelt och kostnadsfritt göra gemensam sak med andra fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som också ska energieffektivisera - när ni är flera som vill utföra samma energiåtgärd startar tjänsten Kvarteret Klimatspararna en upphandling som både kan pressa kostnaden och säkerställer kvaliteten.

Just nu finns chansen att delta i en kampanj som gäller energieffektiva tvättstugor i Stockholmsområdet, i kampanjen finns även möjlighet att få finansiellt stöd läs mer här!

SKAPA KONTO

Hur mycket energi kan ni spara i tvättstugan?

  • Är det snart dags att byta utrustning i tvättstugan enligt underhållsplanen?
  • Är befintliga maskiner äldre än fem år?*

Är svaret ja på någon av ovanstående frågor? Då finns det massor av energi och pengar att spara - anmäl intresse för gemensam upphandling här!

Läs mer

Lägre energianvändning - lägre klimatpåverkan

All energieffektivisering reducerar klimatpåverkan - oavsett vilken energi du köper. Och oftast mer än du tror.

I dessa upphandlingar kommer vi ställa  långtgående miljö- och klimatkrav på både produkterna och tjänsterna (t ex på entreprenörernas fordon mm). 

Läs mer

Enkelt samt kvalité till lägre pris

Genom att vi genomför er upphandling och gör det samtidigt även för många andra fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i er närhet blir det enklare, bättre och oftast billigare. Genom välformulerade, högt ställda krav på leverantörer får ni bra kvalitet och minskar även ert framtida underhåll.

Läs mer

*Nya maskiner är mycket mer energisnåla. Det är ofta lönsamt att byta ut de som installerades för bara fem år sedan. Ex: En äldre torktumlare kostar ca 16 000 kr per år i energi vid normalt användande, en modern tumlare kostar 6 300 kr per år.

Så fungerar det - 5 steg

Uppge era förbättringsbehov

Skapa ett konto för ert fastighetsbolag eller BRF, fyll sedan i en intresseanmälan för vilka klimatåtgärder ni vill genomföra.

Hitta andra med samma behov

Kvarteret Klimatspararna flaggar automatiskt när det finns tillräckligt med intresseanmälningar gällande samma åtgärd inom ert geografiska område.

Upphandla gemensamt

När det finns tillräckligt många intresseanmälningar startar en upphandling - utan att ni bundit er till deltagande. Upphandlingen genomförs av kvalificerade och vana upphandlare i samråd med experter i sakfrågan.

Få en kvalitetssäkrad leverantör

I nästa steget får alla som anmält intresse ta del av det vinnande budet, för att sedan ta ställning till att signera ett avtal. Den entreprenör som vinner upphandlingen kommer att göra det på krav som är tydligt avvägda vad gäller kvalitet, miljöprestanda, pris och med goda referenser från liknande projekt.

Uppföljning av entreprenaden

Efter genomförd entreprenad kan ni ombes att göra en utvärdering av leverantören, som också får möjlighet att lämna sina synpunkter på genomförd entreprenad.

 

Kvarteret Klimatspararna har tagits fram i samverkan mellan
Fastighetsägarna, Installatörsföretagen, Energieffektviseringsföretagen (EEF), Sustainable Innovation och RISE.