Brf eller privat fastighets­bolag?

Upphandla tillsammans - spara tid, pengar och miljö


Nu kan du enkelt och kostnadsfritt göra gemensam sak med andra fastighetsägare som ligger geografiskt nära. När ni blir flera som vill genomföra samma sak, startar tjänsten Kvarteret Klimatspararna en upphandling som både pressar kostnaden och säkerställer kvaliteten. 

TESTA PILOTEN I ÖREBRO

Utvecklingen av onlinetjänsten Kvarteret Klimatspararna görs i samverkan mellan Fastighetsägarna, Installatörsföretagen, Energieffektviseringsföretagen (EEF), Sustainable Innovation, Informationscentrum för hållbar byggande (ICHB) och RISE.  

Lägre energianvändning - lägre klimatpåverkan

All energieffektivisering reducerar klimatpåverkan - oavsett vilken energi du köper. Och oftast mer än du tror.

I dessa upphandlingar kommer vi ställa  långtgående miljö- och klimatkrav på både produkterna och tjänsterna (t ex på entreprenörernas fordon mm). LCA-krav inkluderas där det är  möjligt. Allt för största möjliga hållbarhet i utförda entreprenader.

Läs mer

Enkelt samt kvalité till lägre pris

Genom att vi genomför er upphandling och gör det samtidigt även för många andra fastighetsbolag och BRF i er närhet blir det enklare och billigare och bättre. Genom att vi ser till att allt genomförs med kvalitativa produkter som håller längst möjligt (LCC används), och blir rätt installerade,  minskar det även ert framtida underhåll.

Läs mer

Premiär i Örebro - Bättre och snålare belysning

Vår första gemensamma upphandling av Energismart belysning har nu gått in i nästa fas. Upphandling pågår och kommer att vara avslutad före midsommar.  Det finns fortfarande möjlighet att anmäla intresse!

Läs mer

Så fungerar det - 5 steg

Uppge era förbättringsbehov

Fyll i intresseanmälan för vilka klimatåtgärder ni preliminärt vill genomföra i era fastigheter. Detta kan du göra efter att du skapat ett konto för ert fastighetsbolag eller er BRF. 

Här anger ni också vilket/vilka år detta lämpligen bör genomföras. 

Hitta andra med samma behov

Kvarteret Klimatspararnas databas kommer automatiskt att flagga för när det finns tillräckligt (över viss satt nivå beroende på upphandling*) med intresseanmälningar inom visst avgränsat område, t ex stad, kommun eller angränsande postnummerområden. Vi några fastighetsägare snabbt få till  en upphandling så underlättar det att "sprida ordet" till era kollegor i andra fastighetsbolag/BRF.

* kommer visas för respektive intresseanmälan när sidan är helt färdig (efter piloten är genomförd)

Upphandla gemensamt

När gränsen för intresseanmälningar för en åtgärd/paket i ett geografiskt område överskrids kommer en upphandling genomföras för dessa fastigheter, utan att ni bundit er till deltagande. Upphandlingen genomförs av kvalificerade och vana upphandlare i samråd med experter i sakfrågan, t ex auktoriserade energikartläggare.

Få en kvalitetssäkrad leverantör

Den installatör/byggentreprenör som vinner upphandlingen kommer att göra det på krav som är väl och tydligt avvägda vad gäller kvalitet, miljöprestanda, pris och med goda referenser från liknande projekt. I detta steg kommer var och en av er som anmält intresse att få ta definitiv ställning till att signera ett avtal (Aff´s standardiserade ABT-avtal), efter att ni tagit del av det vinnande anbudet.

Uppföljning av entreprenaden

Efter genomförd entreprenad ombes ni, via systemet, att göra en utvärdering av leverantören, vilken också kommer att få lämna sina synpunkter på genomförd entreprenad. Detta kommer på lämpligt sätt att vägas i i kommande upphandlingar, vilket resulterar i allt bättre entreprenörer och utföranden på sikt.