För leverantörer

Klimarspararna samordnar gemensamma upphandlingar för bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Genom att flera fastighetsägare i samma område samordnar sina energiåtgärder blir det enklare och mer kostnadseffektivt för medverkande leverantörer. Vill du delta i upphandlingar som sker via Klimatspararna?

Vad väntar du på? Skapa konto på en gång!