Kvarteret Klimatspararna

En upphandlingscentral på nätet för bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har stor potential att bidra till energieffektivare och därmed klimatsmartare åtgärder i sina byggnader men har ofta svårt att hitta utförare med rätt kunskap och skriva kontrakt som skapar trygghet och prisvärdhet.

Kvarteret Klimatspararna är en digital plattform där fastighetsägare enkelt kan införskaffa kunskap och delta i gemensamma upphandlingar som främjar energieffektiva lösningar.

Genom att upphandla tillsammans sparar man tid, pengar och klimat.  Genom att flera fastighetsägare i samma område samordnar sig blir det även mer kostnadseffektivt och enkelt för medverkande leverantörer.   

Bakom initiativet Kvarteret Klimatspararna står.

  • Fastighetsägarna 
  • Installatörsföretagen
  • Energieffektviseringsföretagen
  • Sustainable Innovation
  • RISE