Ventilationsåtervinning

Detta paket anpassas helt efter byggnadens möjligheter. Återvinningslösningar finns för byggnader med självdrag, frånluft, från och tilluft. Om den utredning som upphandlad entreprenör genomför visar på att det finns lönsamhet i installationen föreslås den för fastighetsägaren.   

För att kunna anmäla ditt intresse för att delta i nästa upphandling inom detta område måste du registrera ett konto och sedan logga in