Förbättring av värmesystem

Paketet omfattar en komplett injustering av värmesystemet, utbyte av termostatventiler, byte av cirkulationspump samt isolering av värmerör i källaren som har undermålig isolering. Rör med asbestisolering saneras enligt gällande regler. 

För att kunna anmäla ditt intresse för att delta i nästa upphandling inom detta område måste du registrera ett konto och sedan logga in