Uppgradering ventilationssystem

Fläktar byts till effektiva moderna med frekvensstyrning med lämpligt placerade givare. De styrs även ner vid kall väderlek så byggnaden inte överventileras med kalldrag och hög energi/effektförbrukning som följd. Kanaler rensas, läckageprovas och tätas vid behov invändigt. Kanaler i kalla utrymmen tilläggsisoleras. 

Tilläggsisolering av kanaler i kalla utrymmen gör så att isoleringen blir totalt minst 160 mm, där så är möjligt.

För att kunna anmäla ditt intresse för att delta i nästa upphandling inom detta område måste du registrera ett konto och sedan logga in