Effektivare tappvarmvatten

Detta paket innefattar uppgradering av vvc-systemet så att hyresgästerna alltid får tappvarmvatten utan att spola länge. Sparmunstycken monteras på samtliga lämpliga tappställen. Tappvarmvatten och tappkallvattenrör isoleras väl i källare och andra utrymmen med god åtkomlighet. Vvc-pumpen byts till modern och energisnål.

För att kunna anmäla ditt intresse för att delta i nästa upphandling inom detta område måste du registrera ett konto och sedan logga in