Energianvändning för tappvarmvatten är ofta mycket hög i flerbostadshus och varierar mycket mellan hyresgästerna. Denna upphandling avser installation av mätare på varje tappställe i lägenheterna, trådlöst system för avläsning samt underlag för debitering.

För att kunna anmäla ditt intresse för att delta i nästa upphandling inom detta område måste du registrera ett konto och sedan logga in