I främst flerbostadshus går relativt mycket energi ut med tappvarmvattnet. Denna upphandling avser en komplett installation med värmeväxlare som förvärmer inkommande kallvatten innan det värms upp ytterligare av i fjärrvärmecentralen, värmepumpen eller motsvarande.

För att kunna anmäla ditt intresse för att delta i nästa upphandling inom detta område måste du registrera ett konto och sedan logga in