Eleffektkartläggning med efterföljande åtgärder för att reducera fastighetens effektbehov. Ingående åtgärder är de som inte ingår i andra paket, som t ex belysning. Det är bl a tidsstyrning av utrustning, termostater, smart styrning av tak/stuprörsvärme, mm.  

För att kunna anmäla ditt intresse för att delta i nästa upphandling inom detta område måste du registrera ett konto och sedan logga in