Ett bra och energieffektivare inomhusklimat går lättare att uppnå om ett centralt styrsystem installeras i byggnaden. Detta kräver visserligen att den tekniska förvaltaren har kunskap i drift av dessa men kan då sköta många åtgärder och intrimningar på distans, utan kostsamma platsbesök. 

För att kunna anmäla ditt intresse för att delta i nästa upphandling inom detta område måste du registrera ett konto och sedan logga in