Detta motsvarar en energikartläggning men endast för elsystemet och med förslag på lönsamma åtgärder för att reducera eleffekten.

För att kunna anmäla ditt intresse för att delta i nästa upphandling inom detta område måste du registrera ett konto och sedan logga in