Installation av komplett installation av solvärme för tappvarmvatten. Systemet dimensioneras för att klara ca 50 % av årsenergin för tappvarmvattnet.

För att kunna anmäla ditt intresse för att delta i nästa upphandling inom detta område måste du registrera ett konto och sedan logga in