Detta innefattar en komplett installation av solceller med all tillhörande utrustning. En elkartläggning av fastigheten ingår för att inför installationen ta reda optimal storlek efter att lönsamma elbesparingsåtgärder är genomförda. Anläggningen dimensioneras för att täcka elbehovet sommarmånaderna dagtid. Batterilagring erbjuds som option.

För att kunna anmäla ditt intresse för att delta i nästa upphandling inom detta område måste du registrera ett konto och sedan logga in