Installation av smart laddning av fordon i garage och på tomtmark. Även laddplatser för cyklar och andra mindre fordon finns med i upphandlingen. System för smart styrning för eleffektminimering av laddplatserna i samspel med andra större elanvändare på fastigheten ingår.  

För att kunna anmäla ditt intresse för att delta i nästa upphandling inom detta område måste du registrera ett konto och sedan logga in