Avser all belysning, inkl modern styrning, i byggnadens samtliga allmänna utrymmen inkl ev. garage, lokaler mm samt utomhus på fastigheten. Gäller både ombyggnation och kompletteringar av befintlig belysning samt komplettering med bra och effektiv styrning. I entreprenaden ingå även möjlighet till hyresgäster att själva anlita upphandlad entreprenör för belysningsåtgärder i den egna bostaden (eget hängavtal med entreprenören).

Obs, detta är bara ett första kort urval av krav som kommer att ställas i upphandlingen:

Samtliga installerade ledarmaturer ska ha enkelt utbytbara ljuskällor.

För befintliga armaturer som ska behållas och byggs om ska installatören överlämna intyg på ny CE-märkning.

Kvalitativa ljuskällor som håller länge även avseende belysningsintensitet, färgåtergivning mm.

Sensorer för inom- och utomhusstyrning av  belysningen för maximimal energieffektivitet med bibehållen trygghet, arbetsmiljö/hälsopåverkan mm.

För att kunna anmäla ditt intresse för att delta i nästa upphandling inom detta område måste du registrera ett konto och sedan logga in