Teknisk förvaltning - energi

Anmäl vid behov gärna intresse för denna upphandling men om den ska vara med i tjänster som ska upphandlas framöver är ännu inte beslutat. Vid en kommande upphandling avser den i första hand en leverantör som är auktoriserad i Teknisk förvaltning - energi. Mera info på eef.se.

För att kunna anmäla ditt intresse för att delta i nästa upphandling inom detta område måste du registrera ett konto och sedan logga in