Detta avser (om inte annat avtalas) en komplett entreprenad med borttagande av befintlig isolering, nytt tätskikt, ångtätning av samtliga genomföringar inkl dörr/lucka till vinden, byggnation av nya gångstråk, isolering med ca 600 mm lösull.

Tömning av vinden ansvarar fastighetsägaren för. Detta ska vara klart innan entreprenören startar sitt arbete. 

För att kunna anmäla ditt intresse för att delta i nästa upphandling inom detta område måste du registrera ett konto och sedan logga in