Detta omfattar utvändig isolering av fasad med 100 mm stenull, nya fönsterbleck samt ny puts i valfri kulör.  Option kan i senare skede utnyttjas för byte av fönster i samband med att byggställningar finns på plats. Option för väggmonterade FTX-aggregat (installeras på insida yttervägg med genomföring till utsida), normalt behövs 1-2 per lägenhet).

För att kunna anmäla ditt intresse för att delta i nästa upphandling inom detta område måste du registrera ett konto och sedan logga in