Energieffektivisering av befintliga fönster

Denna upphandling avser att behålla och komplettera byggnadens befintliga fönster, om flertalet är friska. Detta innebär att energiförlusterna mer än halveras och att kallras försvinner. Upphandlingen omfattar även nödvändiga renoveringar av karmar, uppriktning fönsterbågar, förbättring av tätningslister samt efterföljande nödvändig injustering av värmesystemet och byte av dåliga termostatventiler. 

För att kunna anmäla ditt intresse för att delta i nästa upphandling inom detta område måste du registrera ett konto och sedan logga in