Lägre energianvändning - lägre klimatpåverkan

All energieffektivisering reducerar klimatpåverkan - oavsett vilken energi du köper. Och oftast mer än du tror. Här kan du läsa mer om hur ni kan bedöma klimatreduktionen av att effektivisera energianvändningen.

Vi kommer i samtliga upphandlingar inkludera produkters och materials LCA-värden med skall krav på en högsta möjliga nivå som går att motivera utan att produkterna blir orimligt dyra. Även i utvärderingen av entreprenörerna kommer hållbarhet vara högt värderad, självklart tillsammans med priset.